23.03.2007 Občni zbor

Last modified date

Vljudno vabljeni na 50. redni volilni občni zbor Obalnega planinskega društva Koper, ki bo v petek, 23. marca 2007, ob 18:00 uri v jedilnici Dijaškega doma v Kopru, Cankarjeva 5.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in dveh overovateljev
 2. Poročilo o delu društva, posameznih odsekov in komisij za l.2006
  • poročilo predsednika
  • poročilo vodij odsekov in komisij
  • finančno poročilo
  • poročilo nadzornega odbora in častnega sodišča
 3. Razprava in sprejem poročil
 4. Razrešitev organov društva
 5. Izvolitev organov društva: UO, predsednika društva, nadzornega odbora in častnega sodišča
 6. Program dela za l. 2007 in finančni načrt za leto 2007
 7. Razno

S planinskimi pozdravi!

Predsednik OPD Koper
Darko Butinar

Share