17.-18.10.2009 Pedali brez meja

Last modified date

V soboto, 17. oktobra, se je v gledališču »France Prešeren« v Boljuncu pri Trstu odvijalo 2. vsedržavno srečanje turnih kolesarjev, ki delujejo v okviru italijanske planinske zveze (CAI). Tokrat ga je, ne slučajno, organizirala turnokolesarska sekcija (gruppo Vulkan mtb) tržaškega planinskega društva (Società Alpina delle Giulie CAI).

Že v sami krilatici (Leto dni od uradnega priznanja… in Gorsko kolo zbližuje narode…)je bila zaobjeta vsa vsebina srečanja, predvsem umeščanje turnega oz. gorskega kolesarstva v normativne okvire matičnih planinskih društev in zveze in čezmejno sodelovanje oz. spoznavanje tovrstne prakse pri nas, še posebej glede na dejstvo, da je po padcu meddržavnih meja rekreacijska in športna dejavnost ravno na tem čezmejnem območju precej oživela.
Organizator je k sodelovanju povabil vrsto slovenskih planinskih društev in PZS (ne gre prezreti dejstva, da so vabila prispela v slovenskem jeziku). Na srečanju so tako, poleg domačih udeležencev in članov društev in seveda gostov iz vse Italije, sodelovali tudi predstavniki Kolesarskega odseka OPD Koper, predsednik Komisije za turno kolesarstvo pri PZS Jože Rovan in avtor nedavno izdanega kolesarskega Vodnika po Dolini Soče iz Tolmina.
Predstavljena je bila vrsta posameznih tem, od problematike vožnje in sobivanja z drugimi obiskovalci v narodnih parkih do uporabe poti in prehodov v naravi s strani različnih uporabnikov, do vprašanja označevanja in signalizacije po različnih regijah. Sledil je kratek prikaz položaja kolesarjev pri nas, tako na nivoju države kot na lokalnem; še posebej je bila izpostavljena naša izredno restriktivna zakonodaja, ki kolesarje, čeprav ekološko najbolj neoporečne udeležence v prometu, enači z motoriziranimi udeleženci. Predsednik OPD Koper Aldo Zubin je na kratko predstavil delovanje domačega kolesarskega odseka, ki sodi zagotovo med najstarejše pri nas, avtor Vodnika po dolini Soče Leon Leban pa je razčlenil vso problematiko uporabe kolesarskih poti, na katero je naletel pri pisanju vodnika. Po zaključku uradnega dela se je razvila živahna debata, ki se je zavlekla do poznih večernih ur…
Naslednji dan, v nedeljo, je bil organiziran skupni kolesarski izlet po obmejnem krasu in na Kokoš, kjer so udeleženci še enkrat izrazili zadovoljstvo nad uspešnim srečanjem in se dogovorili za nadaljnje, glede na izražene skupne interese nedvomno plodovito, sodelovanje (V.)

slike: https://opd.si/galerija?g2_itemId=5975

http://www.gruppovulkan.com/index.aspx

promocija

Share