19.03.2010 Občni zbor OPD Koper

Last modified date

OPD Koper vabi vse člane in simpatizerje na 53. redni občni zbor, ki bo v petek, 19. marca 2010, ob 18:30 uri v jedilnici Dijaškega doma v Kopru, Cankarjeva 5.

 

 

Dnevni red:

1.KRAJŠI KULTURNI PROGRAM
2.PREDSTAVITEV 15 LET DELOVANJA KOLESARSKEGA ODSEKA
3.OBČNI ZBOR
Predlog dnevnega reda:
1.Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega,predsedstva, zapisnikarice in dveh overiteljev
2.poročila o delu društva za obdobje med občnima zboroma
-poročilo predsednika
-poročila načelnikov odsekov
-finančno poročilo
-poročilo nadzornega odbora in častnega sodišča
3.Razprava in sprejem poročil
4.Program dela in finančni načrt za leto 2010
5.Razno
4. DRUŽABNO SREČANJE
S planinskimi pozdravi !

promocija

Share