“Očistimo Slovenijo”

OPD Koper vabi na akcijo »Očistimo Slovenijo«, ki bo v soboto, 17. aprila 2010. Zaradi organizacije naprošamo vse, da čim prej prijavijo svojo udeležbo na sedežu društva v Kopru, Agrarne reforme 15 ali po telefonu 05 6273-060, GSM 031 292 565 med uradnimi urami ob torkih in četrtkih med 17. in 19. uro. Podrobna navodila in zborno mesto bodo pravočasno objavljeni v medijih oz. na spletišču www.OPD.si.

promocija

Share