18.03.2011 Občni zbor OPD Koper

Last modified date

OPD Koper vabi vse člane in simpatizerje na 54. redni občni zbor, ki bo v petek, 18. marca 2010, ob 18:30 uri v jedilnici Dijaškega doma v Kopru, Cankarjeva 5.

 

 

Dnevni red:

1.KRAJŠI KULTURNI PROGRAM
2.OBČNI ZBOR
Predlog dnevnega reda:
-Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega,predsedstva, zapisnikarice in dveh overiteljev
-poročila o delu društva za obdobje med občnima zboroma
-poročilo predsednika
-poročila načelnikov odsekov
-finančno poročilo
-poročilo nadzornega odbora in častnega sodišča
-Razprava in sprejem poročil
-Razrešnica organom OPD
-Volitve novih organov
-Program dela in finančni načrt za leto 2010
-Razno
3. DRUŽABNO SREČANJE
S planinskimi pozdravi !

promocija

Share