Mladinski odsek

promocijski.jpgMladinski odsek je že leta 1971 pričel ustanavljati planinske krožke na osnovnih šolah in srednjih šolah. Prva pionirska krožka sta bila ustanovljena na osnovni šoli Janka Premrla Vojka ter Pinka Tomažiča v Kopru. Takrat je odsek štel 60 planincev. Že naslednje leto so ti zrasli še na šolah na podeželju ter v Izoli in Piranu. Leta 1979 je mladinski odsek pričel s planinsko vzgojo med najmlajšimi, in sicer cicibani-planinci.Največ zaslug za nastanek mladinskega odseka ima pokojni dolgoletni predsednik društva Vinko Lovrečič, ki ga lahko štejemo za ustanovitelja tega odseka.Po ustanovitvi prvih dveh krožkov leta 1971 je z delom nadaljeval prvi načelnik mladinskega odseka Darko Butinar, ki je to funkcijo opravljal polnih deset let, do leta 1981.

Glavne naloge odseka:

  • organizacija planinskih šol
  • priprava in izvedba letnega načrta planinskih izletov in planinskih predavanj
  • izvajanje prostovoljnih delovnih akcij (Cvetke brez smetke)
  • priprava orientacijskih planinskih tekmovanj
  • prirejanje družabnih prireditev
  • organizacija planinskih taborov
  • skrb za izobraževanje mentorjev

Osnovne šole, vrtci in mentorice Mladinskega odseka

Vrtec Koper – Enota Pobegi – Zajček Amelija Pohlen
Vrtec Koper – Enota Kekec Andreja Florjančič Djukič in Vlasta Kobal
Vrtec Koper – Enota Vanganel – Pikapolonica Marinka Primožič in Vlasta Kobal
OŠ Elvira Vatovec – Prade Maša Grižonič
OŠ Elvira Vatovec – Sveti Anton Tjaša Klaj
OŠ Dušana Bordona Adriana Vitez
OŠ Dekani Jasmina Pištan
OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio podružnica Hrvatini Danijela Pirš
OŠ Aleš Bebler Hrvatini Aleksandra Pobega
OŠ Ankaran Nejc Opara, Martina Petrovčič
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan Jana Tittl, Ingrid Babič Podržaj

Vodniki in vodnice Mladinskega odseka

Načelnica odseka: Adriana Vitez
Barbara Raičič
Adriana Vitez
Jasmina Pištan
Irena Kleibencetl