Odsek za planinske poti

Že v prvem desetletju delovanja društva je značilna živahna markacijska dejavnost, kar je bilo za kraje brez planinske tradicije še kako pomembno. Poleg ostalih poti, so markacisti že leta 1953 označili del slovenske planinske poti, ki vodi od Slavnika do morja. Kasneje so nastale markirane poti, ki so opisane v vodniku po Slovenski Istri, Čičariji, Brkinih in Krasu in zarisane na planinski karti. S temi potmi in opisi je začel pokojni Vinko Lovrečič, ki je želel približati lepote njemu ljube Istre čim širšemu krogu planincev, nadaljeval pa je Vlado Ivančič in še mnogi drugi navdušenci.

Glavne naloge odseka:

 • redno urejanje in označevanje poti, ki jih ima v upravljanju Obalno planinsko društvo Koper;
 • izobraževanje in povezovanje ljudi, ki jim je skupno ljubiteljsko vzdrževanje planinskih poti.
 • priprava letnega programa aktivnosti na podlagi ugotovitve stanja na poteh.

OPD Koper upravlja z naslednjimi potmi:

 • Del slovenske planinske poti: Markovščina – Slavnik – Socerb – Tinjan – Ankaran (zemljevid)
 • Krožna pot gradov: Rižana – Kubed – Hrastovlje – Podpeč – Socerb – Osp – Tinjan – Rižana (zemljevid)
 • Krožna pot Vinka Lovrečiča: Kampel – Pomjan – Kampel (zemljevid)
 • Krožna pot: Zazid – Kojnik – Golič – Kavčič – Zazid (zemljevid)
 • Krožna pot: Kubed – Lačna – Sv. Kirik – Lačna – Kubed (zemljevid)
 • Pot: Podgorje – Slavnik (zemljevid)

Načelnik odseka: Jasmina Pištan

Člani:

 • Aldo Zubin
 • Anton Rakar
 • Liljana Uršič
 • Lucija Apollonio
 • Nataša Zadel
 • Vanda Raunacher

Vsi imamo opravljen tečaj za markacista.

Vsak član društva, ki si želi pridobiti dodatno znanje o poteh, se lahko prijavi na tečaj za markacista, ki ga organizira Komisija za planinske poti pri PZS.