Pohodniški odsek

HOJA, HOJA IN ŠE ENKRAT HOJA!

pohodniski.jpgOrganiziranje in vodenje planincev v gorsko naravo je bistvena dejavnost društva, zato ji že vseskozi društvo posveča veliko pozornost, saj jo ostale dejavnosti predvsem omogočajo, dopolnjujejo in bogatijo.

Iz kronike 30 let društva 1949 – 1979:
V prvih 30 letih ni bilo občnega zbora, ni bilo upravnega odbora, ki bi se si ne belil las, kako omogočiti obisk naših gora čim večjemu številu planincev in ostalih ljubiteljev planin zaradi oddaljenosti gora od morja in težav prevoza. V letih po ustanovitvi društva so nastopale nemalokrat težave zaradi odaljenosti planin od morja. Izleti so bili vezani na tovornjake(kamione), ki so bili neredni in izredno dragi, osebnih avtomobilov člani društva še niso imeli. Kasneje so se pričeli nekateri člani motorizirati, težav pa ni bilo konec, kajti dogovoriti se po telefonu kdo bo lahko vozil, koliko in koga bo sprejel v avtomobil, ni bilo lahko.
Po letu 1970 smo se začeli masovno posluževati avtobusov, kar bi nedvomno ob še večjemu številu usposobljenih vodij predstavljalo višek pri skupnih izletih.
V programu so Kamniške in Julijci, visoke in nizke gore, gozdovi in turistični kraji, mesta in spomeniki. Nemogoče je opisati to dejavnost v vseh 30 letih Prvi izlet društva je bil v nedeljo, 6.3.1949 na Socerb.�

Izletništvo se je v letih spreminjalo le v toliko, da so naši vodniki nadaljevali s pričetim delom. Organizirali smo planinske šole, ter prenašali znanja in svoje izkušnje ostalim planincem in planinkam.
V letih od 1949 do 2003 smo imeli 17 planinskih šol, imeli smo tudi tečaje za gorske straže.

Naši planinci so z leti postajali bolj izkušeni, seveda pa tudi bolj zahtevni. Osvajli so tako naše gore kot tudi gore v tujini. Minilo je 20 let od prvega vzpona na Mont Blanc. Osvajali smo vrhove Gran Paradiso, Monte Roso, vrhove Dolomitov, bili v Prinejih, na Kilimandžaru, Olimpu, po čeških Tatrah, Durmitorju, pa bosanskih gorah in še bi lahko naštevali.
V zadnjih 10 letih smo imeli 263 izletov: Povprečno imamo 600 in več udeležencev na leto.
Prevozi na izletih so večina z avtobusom, zelo zahtevni izleti, ko se udeleži manj gornikov pa z osebnimi avtomobili.

Dolgoletna tradicija usposobljanja vodnikov sega v leta 1965, takrat so bili tečaji za vodje, sedaj so šole za vodnike. Obalno planinsko društvo je vseskozi skrbi za šolan kader in vlaga veliko sredstev ravno v namene, usposabljanja vodnikov, ter išče planince, ki so se pripravljeni vkjučiti in se šolati za vodnike.
Leta 2002 je bilo za prostovoljno vodništvo v planinski organizaciji prelomno, saj je bila ustanovljena Vodniška komisija PZS. Združila je dve komisiji: Mladinsko komisijo in Komisijo za vzgojo in izobražovanje. Z ustanovljeno Vodniško komisije PZS smo vodniki PZS pridobili lastno organiziranost, ki nam omogoča samostojnejše delovanje in boljše možnosti razvoja.
V letu 2004 smo se tako, tudi v društvu odločili za spremembo naziva iz Komisije za Izletništvo v Vodniški odsek OPD Koper, ki združuje vodnike PZS.
Glavne naloge odseka:

  • priprava letnega programa dejavnosti
  • kakovostna priprava in vodenje posameznih skupinskih izletov, pohodov, tur, lažjih plezalnih vzponov in taborov,
  • uveljavljanja določil Častnega kodeksa slovenskih planincev v praksi s svojim lastnim zgledom in dejanj,
  • stalna skrb za dodatno in licenčno usposabljanje vodnikov,
  • utrjevanje stanovske pripadnosti prostovoljnemu vodništvu.

Vodniki našega društva so usposobljeni za vodenje po različnih poteh in razdeljeni po kategorijah:

Priimek in ime Kategorija vodenja
Brstilo Tanja  A, B, D
Čerin Rajko  A, D
Godina Lada  A, B, D
Justin Tatjana  A, B
Kleibencetl Irena  A
Kunej Mojmir  A, B, D
Pištan Jasmina  A
Raičić Barbara  A
Vitez Adriana  A
Zubin Aldo  A, B, D

Kategorija vodenja z licenco A: vodenje po lahkih poteh, kjer se uporabljajo samo noge.

Kategorija vodenja z licenco B: vodenje po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, kjer se uporabljajo noge in roke, ter vsa oprema za visokogorje.

Kategorije vodenja z licenco D: vodenje po lažjih zimskih poteh, kjer se uporablja oprema za snežne razmere.

Vsakoletni program je na razpolago na sedežu društva že konec prejšnjega leta, kakor tudi vse ostale informacije o posameznih izletih ter vsi napotki za hojo in gibanje v gorah.

Podrobnosti o posameznem izletu so objavljene na spletni strani društva, v Primorskih novicah, Teletekstu, Radiu Koper, Radiu Capris, v oglasnih omaricah v Kopru pred društvenimi prostori in v Izoli na trgu pri tržnici. Natančnejši opisi posameznih izletov so v društveni pisarni.

Načelnica odseka: Barbara Raičić