O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno kot podružnica Planinskega društva Trst na ustanovnem občnem zboru 3.3.1949, ki je postalo formalno samostojno v letu 1954 z imenom Planinsko društvo Koper in se v letu 1973 preimenovalo v Obalno planinsko društvo Koper. Je eno najštevilnejših društev v Slovenski Istri.

POSLANSTVO DRUŠTVA

  • usmerjanje prebivalstva v kakovostno preživljanje prostega časa v naravi z različnimi oblikami: pohodništvo, kolesarjenje, delo z mladimi, markiranje planinskih poti, družabne prireditve
  • vzgoja in izobraževanje članov vseh starostnih skupin za varno gibanje v naravnem okolju ter ozaveščanje o ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

VIZIJA DRUŠTVA

  • ostati vodilno društvo v Slovenski Istri in svojo dejavnost prilagajati novim sodobnim razmeram in potrebam članstva

ORGANIZACIJA:

Voljeni organi društva za dobo 4 let:

Društvo uresničuje svojo razvejano dejavnost preko naslednjih odsekov