Promocijski odsek

promocijski.jpgObalno planinsko društvo Koper je od vsega začetka poudarjalo pomembnost sprotnega obveščanja članstva o društvenih aktivnostih in seznanjanja z njegovim delovanjem ter skrbelo za kulturno � zgodovinsko dediščino. Ob pomembnih obletnicah društva je izdalo zbornike. Tradicionalno, že od ustanovitve dalje, društvo neprekinjeno prireja planinska in potopisna predavanja, v preteklosti pa so bili zelo popularni tudi planinski plesi.

Glavne naloge odseka:

  • redna promocija posameznih dejavnosti s sodelovanjem načelnikov vseh odsekov v medijih (obveščanje članstva o dejavnostih in poročanje o izvedbi) in priložnostne predstavitve društva;
  • načrtovanje in izdaja promocijskega gradiva;
  • ohranjanje kulturno-zgodovinskega vidika društva, (evidenca, načrtovanje in organizacija pomembnih društvenih dogodkov, izdaja publikacij, skrb za arhiv);
  • organizacija predavanj.

Načelnica odseka: Sabina Francek Ivović
Člani:
Darko Butinar
Maruška Lenarčič
Neli Trbovc
Valter Valenčič