Še so dobri ljudje – zahvala

Last modified date

Draga najditelja mojega fotoaparata. Potrdila sta v meni upanje, da še vedno obstaja poštenost na tem svetu, vrednota, ki jo danes že kar malo pogrešamo. Hvaležna sem vama za to kar sta naredila in vama želim, da bi lahko še dolgo uživala v lepotah narave.
Hvala vama!

Tea Stopar

promocija

Share