28.03.2008 Občni zbor OPD Koper

Last modified date

opd_senca1.jpgOPD Koper vabi na 51. redni občni zbor, ki bo v petek, 28. marca 2008, ob 18:30 uri v jedilnici Dijaškega doma v Kopru, Cankarjeva 5. (Nekaj utrinkov…)

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in dveh overovateljev
2. Poročilo o delu društva, posameznih odsekov in komisij za l. 2007
– poročilo predsednika
– poročilo vodij odsekov in komisij
– finančno poročilo
– poročilo nadzornega odbora in častnega sodišča
– program dela za leto 2008 in finančni načrt za leto 2008
3. Razprava in sprejem poročil
4. Podelitev priznanj
5. Razno

Po končanem uradnem delu sledi družabno srečanje s plesom

S planinskimi pozdravi!

Predsednik OPD Koper
Aldo Zubin

promocija

Share