Tumova koča na Slavniku – razpis za najemnika

Last modified date

Tumova kocaObalno planinsko društvo Koper išče najemnika za Tumovo kočo na Slavniku(1018m) s pričetkom dela 23.6.2014. Rok za oddajo ponudb je 30.4.2014.

 

 

 

Od kandidatov pričakujemo:
-prijazen odnos do vseh obiskovalcev,
-redno in gospodarno vzdrževanje doma in okolice,
-dobro sodelovanje z organi društva,
-solidno postrežbo gostov,
-kakovostno pripravo jedi,
-redno plačevanje najemnine.

Koča je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, v vmesnem času pa v primeru najave večje skupine. Najemnik ima po lastni presoji lahko kočo odprto tudi v drugih dnevih.

Ponudbe z osebno predstavitvijo, opisom dosedanjih del in sposobnosti pošljite do 30.4.2014 na naslov:

Obalno planinsko društvo Koper, Ulica agrarne reforme 15, 6000 Koper s pripisom: PRIJAVA NA RAZPIS – NE ODPIRAJ.

Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so pravočasno oddali prijavo,bodo po izboru razpisne komisije povabljeni na razgovor. Razpisna komisija bo pri izbiri in povabilu na razgovor dala prednost kandidatom, ki imajo izkušnje pri oskrbovanju planinskih koč in imajo gostinsko izobrazbo.

Razpisna komisija

promocija

Share